TILLFÄLLIGT SORTIMENT

På grund av förändrad efterfrågan och logistiksvårigheter efter panedmin och det pågående kriget i Ukraina begränsar vi vårt nuvarande sortiment till viner från vår huvudleverantör MARANI med en del övriga restprodukter i lager.